Bushneva Lyubov Stepanovna
92

Bushneva Lyubov Stepanovna

23/12/1922
-
24/01/2015

lay flowers

Do you have any information? Let's write this story together!
Add data