Agapitov Gennadii Nikolaevich
47

Agapitov Gennadii Nikolaevich

29/03/1970
-
13/10/2017

lay flowers

Agapitov Gennady Nikolaevich (03/29/1970) from the village of Poltavka, Zaporizhia region.

He also lived in Mariupol and Novorossiysk.